Overige

Onder onze overige werkzaamheden vallen het herbestraten van opengebroken sleuven en het aanleggen van geheel nieuwe bestrating.

Onze slogan is tenslotte:

BIJMAN ERBIJ, KLAAR KARWEI!